Vanaf 2015 veranderen regelingen en kortingen voor ouders

Concies' Blogs

Bij deze het overzicht van de wijzigingen in wettelijke regelingen en toeslagen per 1 januari2015.

De overheid gaat per 1 januari 2015 veel regelingen voor ouders veranderen. Sommige regelingen zullen helemaal verdwijnen, terwijl andere regelingen zullen worden aangepast.
De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw belastingen en toeslagen.

Wat zijn de gevolgen voor u?
1) De ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft per 1 januari 2015.
2) De aftrek levensonderhoud voor kinderen wordt afgeschaft per 1 januari 2015.
3) De tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen wordt afgeschaft. In plaats hiervan krijgen ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen dubbele kinderbijslag.
4) De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar.
5) De alleenstaande-ouderkorting en de aanvulling op het inkomen voor alleenstaande ouders worden afgeschaft en gecompenseerd met een exta tegemoetkoming in het kindgebonden budget.

Op de website van de overheid…

View original post 608 woorden meer

Advertenties

Wat wel werkt bij echtscheiding met kinderen

In de laatste (Stief)-Ouder info en aanbiedingen nieuwsbrief van Sankofa
kun je de resultaten lezen van mijn enquête.

Wat moet op de agenda van Echtscheidingseducatie?
Gebroken hart aan waslijn
De Politiek wil echtscheidingseducatie inzetten om het toenemend aantal problematische (v)echtscheidingen met kinderen te verminderen.
De resultaten van de enquête zijn nu bekend.

Ze zijn interessant en GRATIS te downloaden

Wil jij deze spraakmakende info en aanbiedingen ook periodiek ontvangen?

Schrijf je dan hier in!

Overspelige zoekt vooral een ander zelf – Wetenschap – TROUW

Waarom?
Waarom zet deze man – die hier voor het verhaal verzonnen is maar in allerlei variaties, ook vrouwelijke, voorkomt in het wild – waarom zet hij met zo’n affaire alles op het spel, zijn vrouw, zijn huwelijk, zijn kinderen, zijn huis, zijn geld?
“Voor een glimp van wát?”

Het is dat wilde, vitale, autonome deel van zichzelf waarnaar overspeligen vooral verlangen, aldus Perel. “Dikwijls zoeken ze in een affaire niet een ander, maar een ander zelf. Ze willen hun partner niet verlaten, maar ze willen wel verlaten wie ze zelf geworden zijn.”

Die drang past in de moderne, individualistische maatschappij, waarin zelfontplooiing de belangrijkste opdracht lijkt. Mensen scheiden niet langer omdat ze ongelukkig zijn, zegt Perel, ‘maar omdat ze gelukkiger willen worden’.
Ze beginnen ook lang niet altijd een verhouding omdat hun huwelijk slecht is. “Dat is te makkelijk gedacht. Natuurlijk, er zijn exit- affaires, er zijn mensen die overspel gebruiken om te kunnen vertrekken. Maar gelukkig getrouwde mensen bedriegen elkaar ook. Ze komen bij mij en zeggen: Ik hou van mijn man, ik hou van mijn vrouw, ik heb een affaire.”

Natuurlijk voelt de bedrogen partner de pijn het meest. Degene die ontrouw is, ervaart groei en hartstocht, de ander voelt zich verraden en gekwetst, soms aangetast in zijn waardigheid. Waarbij Perel wel wil aanmerken dat er binnen een vaste relatie meer vormen van verraad kunnen zijn: jarenlang alle seks weigeren, elkaar respectloos of onverschillig behandelen. “Het slachtoffer van het overspel is niet altijd het slachtoffer van het huwelijk.”
Overspelige zoekt vooral een ander zelf – Wetenschap – TROUW
.

‘Leer ouders te onderhandelen in plaats van elkaar te bevechten’

See on Scoop.itOuderschap en opvoeden

Nederlandse zorginstanties werken onvoldoende met elkaar samen in gevallen waar sprake is van een vechtscheiding. Hierdoor duren de conflicten tussen …

Joke Bakker/Pedagoog’s insight:

De gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen kunnen enorm zijn. Uit onderzoek blijkt dat ze een hogere kans hebben om in aanraking te komen met politie en justitie, vaker agressief gedrag vertonen. Ze ontwikkelen vaak een laag zelfbeeld, depressieve gevoelens en hebben problemen in vriendschapsrelaties. Kortom, het wordt tijd dat we de handen ineen slaan en gecoördineerde hulp gaan bieden om dit probleem aan te pakken.

Sankofa werkt aan methodiek Resoluut Oplossingsgericht Scheiden (ROS)  i.s.m anderen.

See on www.trouw.nl

Nieuw gezin

See on Scoop.itOuderschap en opvoeden

Joke Bakker/Pedagoog’s insight:

Nieuw geluk binnen je nieuwe gezin echt kans van slagen geven?
Investeren in stiefplan loont dubbel en dwars! 

 

See on www.gezinscoach.com

Voorleven en jezelf voeden – uitdagende praktijkopdracht! | Kiind Magazine

See on Scoop.itOuderschap en opvoeden

See on kiind.nl

Kleuters leren meer van spel dan van school – Onderwijs – TROUW

See on Scoop.itOuderschap en opvoeden

Kleuters leren meer van spel dan van school – TROUW

See on m.trouw.nl